belangrijkste-termen-over-lenen-en-kredieten-l : Leemans kredieten

Belangrijkste termen over lenen en kredieten: L

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

Leasing: Dit is een kredietovereenkomst, waarbij een fysiek roerend goed ter beschikking wordt gesteld tegen een vaste vergoeding of huurprijs. Het verschuldigde bedrag betaal je in schijven af. Verder is er – uitdrukkelijke of stilzwijgend – een aankoopoptie voorzien.Lening op afbetaling : Volgens deWCK (wet op het consumentenkrediet) wordt een lening op afbetaling omschreven als elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, op grond waarvan een bedrag (of een ander betaalmiddel) ter beschikking wordt gesteld van een consument. De consument verbindt zich ertoe de lening met periodieke stortingen af te lossen. In het algemeen gebeurt de terugbetaling van een lening op afbetaling met constante periodieke stortingen. De terugbetalingmodaliteiten worden vastgelegd in de overeenkomst, waaraan een aflossingstabel moet worden toegevoegd; die aflossingstabel vermeldt in detail elke periodieke terugbetaling in kapitaal en interest en ook het schuldsaldo na elke betaling.

Leningtarief: Hiermee bereken je hoeveel een lening je voor een bepaalde periode kost. Het leningtarief wordt uitgedrukt in een percentage. De financiële instelling berekent hiermee hoeveel de lening haar opbrengt. 

LOA: Afkorting voor lening op afbetaling.

Looptijd: De duur van uw lening of hypotheek.Loonsafstand : Verbintenis waarmee de consument toestaat dat de kredietgever in geval van wanbetaling bij zijn werkgever het volgens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers overdraagbaar gedeelte van zijn loon mag inhouden.

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langs

Onze openingsuren

Wij zijn gesloten

Maandag

09:00 tot 18:00

Dinsdag

09:00 tot 18:00

Woensdag

09:00 tot 18:00

Donderdag

09:00 tot 18:00

Vrijdag

09:00 tot 18:00

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V. Herentalsebaan 145a 2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV bemiddelt als kredietmakelaar voor verschillende kredietgevers om de beste oplossing voor de consument te vinden.- Alle rechten voorbehouden

Let op, geld lenen kost ook geld.