Belangrijkste termen over lenen en kredieten: V

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

 

Verkoop op afbetaling: Een verkoop waarvan je de prijs in meerdere keren betaalt.Vervaldag : De datum waarop de betaling van een schuld opeisbaar is of dus eigenlijk betaald moet zijn – lees: op de rekening van de schuldeiser moet staan.

Vervroegde terugbetaling : Terugbetaling van het krediet door de kredietnemer vóór het verstrijken van de normale contractuele looptijd. Hierbij moet je rekening houden met een wederbeleggingsvergoeding.Verzekering : Overeenkomst om zich tegen een bepaalde vergoeding – de premie – in te dekken tegen bepaalde risico’s.Voorschot : Geldsom die aan de verkoper wordt gestort in geval van een uitgestelde uitvoering van de verkoopovereenkomst. (wordt de overeenkomst niet uitgevoerd, dan moet het voorschot, behoudens andersluidende bepalingen, aan de koper worden terugbetaald).Vruchtgebruik : Het vruchtgebruik is het recht om van een goed gebruik te maken of er de inkomsten van te innen (bijvoorbeeld de huur, de interest of de dividenden).

 

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langst

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V.
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld