Normale tekstgroote Groote textgroote Zeer grote tekstgrote

Belangrijkste termen over lenen en kredieten: V

  • Verkoop op afbetaling: Een verkoop waarvan je de prijs in meerdere keren betaalt.
  • Vervaldag :
  • Vervroegde terugbetaling : Hierbij moet je rekening houden met een wederbeleggingsvergoeding.
  • Verzekering
  • Voorschot : Geldsom die aan de verkoper wordt gestort in geval van een uitgestelde uitvoering van de verkoopovereenkomst. (wordt de overeenkomst niet uitgevoerd, dan moet het voorschot, behoudens andersluidende bepalingen, aan de koper worden terugbetaald).
  • Vruchtgebruik : Het vruchtgebruik is het recht om van een goed gebruik te maken of er de inkomsten van te innen (bijvoorbeeld de huur, de interest of de dividenden).


Let op, geld lenen kost ook geld