Belangrijkste termen over lenen en kredieten: K

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

 

Krediet: Als je een lening aangaat, stelt de kredietgever (uw financiële instelling) je een geldsom ter beschikking. Die betaal je meestal met maandelijkse stortingen terug. Het gebruik van het geleende geld vergoed je aan je financiële instelling door een rente te betalen. Het concept van krediet berust op vertrouwen. Het woord komt van het Latijn ‘credere’ (geloven). Kredietbemiddelaar : De kredietbemiddelaar is een natuurlijk of rechtspersoon (vennootschap) die helpt bij het afsluiten van de kredietovereenkomst in het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten. Kredietbemiddelaars zijn meestal kredietmakelaars of afgevaardigde agenten. De kredietbemiddelaar kan zijn activiteit enkel uitoefenen als hij zich eerst heeft laten inschrijven bij de FOD Economie.Kredietfaciliteit: Dit is een overeenkomst met je bank waarbij je een negatief saldo op je rekening mag hebben (het befaamde ‘in het rood gaan’).Kredietinstelling: Krijgt aan de ene kant van ons allemaal tegen een goedkope rente gelddeposito's of ander terugbetaalbaar kapitaal ter beschikking waarmee het aan de andere kant kredieten uitgeeft tegen een duurdere rente.Kredietkaart: Met deze handige plastic kaart koop je producten of diensten zonder er onmiddellijk voor te betalen. Je kan er bij sommige wisselkantoren of aan geldautomaten in de hele wereld ook contant geld mee opnemen. Het bedrag wordt pas op het einde van de maandelijkse periode van je zichtrekening gehaald (uitgesteld debet). Kredietmakelaar: Als er een kredietoperatie plaatsvindt, treedt de kredietmakelaar op als bemiddelaar tussen twee partijen. Om de betrokken partijen te beschermen, geldt er voor de sector van de makelaardij een strikte reglementering.Kredietnemer : Persoon die een krediet aangaatKredietopening: Een financiële reserve die de kredietinstelling ter beschikking stelt voor beperkte of onbeperkte tijd. Bij een gewone lening op afbetaling ontvang je de volledig geleende som, terwijl je bij een kredietopening het bedrag ter beschikking krijgt en het opneemt naargelang je er behoefte aan hebt. De aflossing van kapitaal verloopt er gewoonlijk trager, vooral omdat je steeds een wederopname kan doen van kapitaal. Als je een verschillende maanden aan het maximum van je limiet zit moet je er eigenlijk met je kredietmakelaar over praten want dan zit je met een structureel probleem.Kredietovereenkomst : De kredietovereenkomst is een overeenkomst op basis waarvan de kredietverstrekker aan de kredietnemer een som geld ter beschikking stelt die de kredietnemer moet terugbetalen.Kredietplafond: Dit is het bedrag dat u maximaal binnen uw lening kan opnemen.Kredietverlening : Kredietverlening is het ter beschikking stellen door een persoon of door een organisatie (de schuldeiser) van een geldsom aan een andere (de schuldenaar) met de verbintenis, die in de toekomst op een welbepaalde datum betaald of terugbetaald moet worden. Kredietsimulatie: Met een kredietsimulatie bereken je de leencapaciteit, de looptijd van je lening en de maandelijkse terugbetalingen. Heel handig om verschillende leningen en interestvoeten te vergelijken.Kredietsimulator: Dit is een geautomatiseerde online toepassing waarmee je meteen het bedrag berekent dat je kan lenen, en meteen alle mogelijkheden kan zien van de maandelijkse terugbetalingen en de verschillende looptijden.Kredietverstrekker : Een kredietverstrekker of kredietgever is een natuurlijk of rechtspersoon (vennootschap) die een krediet toestaat aan een consument in het kader van zijn professionele activiteiten. Kredietverstrekkers zijn banken of financiële kredietinstellingen. Elke kredietverstrekker moet alvorens hij enige kredietactiviteit mag uitoefenen, erkend worden door de FOD Economie, KMO, Middenstand en EnergieKredietverzekering: Een kredietverzekering is een verzekering die de kredietverlener/schuldeiser aangaat om zich te verzekeren tegen een mogelijke wanbetaling of insolvabiliteit van de debiteur/schuldenaar. Niet te verwarren met de ‘Schuldsaldoverzekering’, die je neemt wanneer je een lening aangaat.

 

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langst

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V.
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld