Adviseur kredieten

Adviseur kredieten

Je analyseert de voorbereide kredietaanvragen en beslist of en hoe die verder verwerkt worden. Je stelt bijkomende vragen op die aan de klanten moeten gesteld worden. Je geeft steun aan je collega's en helpt hen met de vragen die ze hebben.

Je ontvangt ook zelf klanten op kantoor om aanvragen te noteren en vervolledigen. Je noteert ook telefonische kredietaanvragen. Je doet dit op een manier alsof je met je broer of zus aan de keukentafel zit te praten over ditjes en datjes zodat je dit duidelijk veel losser, toffer en sympathieker doet dan dat een grootbank of eender welke ander concurrent dit zou doen. Je past je goed aan, aan de persoon met wie je praat en gaat discreet om met de informatie die je krijgt.

De informatie die je aan de klanten geeft gebeurt conform de verschillende wetgevingen binnen dewelke we moeten werken. Je geeft advies over het beheer van hun lopende leningen en de nieuwe lening en stelt als dit nodig is een centralisatie van verschillende kredieten voor.

Van de lopende leningen of kredietopeningen vraag je eventueel een afrekening en controleer je de regelmaat van de betalingen. Je doet eventueel telefonische werkgeverscontroles voor dossiers.

Na controle van de documenten leg je de klanten het contract uit en laat je ze op de juiste plaatsen tekenen. Je bespreekt met de klanten het belang van een schuldsaldoverzekering.

Je zorgt voor de aanmaak van overschrijvingsformulieren, een bestendige opdracht of een domiciliëring en maakt goede afspraken over de betalingen en zorgt er met name voor dat de eerste vervaldag zeker op tijd betaald wordt.

Je behandelt vragen van klanten in verband met al of niet achterstallige betalingen, afrekeningen voor vervroegde terugbetalingen. Je belt naar achterstallige klanten in verband met hun betalingen.

Je klasseert afgewerkte dossiers in verschillende klassementen. De dossiers die verstuurd worden, ga je eerst scannen en koppelen aan het bestaande klantendossier in ons beheerssysteem.

Belangrijk is dat je in alle contacten met onze klanten, met onze partners kredietgevers of banken en met onze kredietverzekeraars de slogan 'lenen bij een vriendin' (roze) kleur geeft. Je gaat altijd vriendelijk om met je contacten, er moet al eens gelachen kunnen worden, ook al zijn we bezig met heel serieuze materie en werken we aan het leven van de mensen. Dit mag echter geen aanleiding geven tot fouten. Aandacht, stiptheid en volledigheid zijn cruciaal omdat we met geld omgaan.

Vermits heel wat klanten regelmatig bij ons terugkomen om een betaling te doen of een nieuwe lening aan te vragen zorg je voor een aangename vertrouwensrelatie met de klanten.

Je zal je taken hoofdzakelijk uitvoeren op ons kantoor op de Herentalsebaan, occasioneel kan er eventueel een verplaatsing nodig zijn om een contract te laten tekenen bij klanten die slecht te been zijn of niet over vervoer beschikken.

Je stuurt de motivatie voor je sollicitatie
en Curriculum Vitae naar
christel.voet(at)hypotheekvoordeel(dot)be.

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langst

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V.
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld