X

Een uitstel van betaling aanvragen voor je lening op afbetaling bij kredietmakelaar Leemans kredieten als je in je inkomsten getroffen bent door Covid-19

Lees hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe je de aanvraag tot tijdelijk uitstel van betaling juist moet doen bij kredietmakelaar Leemans kredieten

Uitstel van betaling bij de Kredietgevers waar Leemans kredieten bemiddelde als kredietmakelaar

De federale regering heeft naar aanleiding van de Covid-19-crisis een wet gestemd om, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van je lening op afbetaling uit te stellen voor klanten die in hun inkomsten getroffen zijn door de Corona-crisis.

Meer details en zijn te lezen op de site van Febelfin in de vorm van FAQ’s.

Wat moet je doen om uitstel te krijgen?

Lees de voorwaarden en kijk na of je aan de voorwaarden voldoet. en zo ja, stuur je ingevuld aanvraagformulier door naar ons.

Welke voorwaarden?

Vooraleer je de aanvraag invult, kijk eerst nog even na of je aan de 4 voorwaarden voldoet:

  1. Minstens één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies als gevolg van de Covid-19-crisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt als gevolg van de Covid-19-crisis, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op naam van één van de andere personen werd aangegaan
  2. Er was op datum van 1 april 2020 geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op het consumentenkrediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
  3. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op uw betaal- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij u bank kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  4. De maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van de lening op afbetaling waarvoor u uitstel vraagt, bedraagt minstens 50 euro per maand.

Hoe moet ik betalingsuitstel vragen bij Elantis?

Je kan alle informatie hiervoor vinden op https://www.elantis.be/nl/faq/de-terugbetaling-van-mijn-lening-op-afbetaling/

Hoe moet ik betalingsuitstel vragen bij Alpha credit?

Je moet een mail sturen naar covid19@alphacredit.be

Hoe moet ik betalingsuitstel vragen bij Record Credits?

Je kan de aanvraag rechtstreeks doen op https://www.recordcredits.be/

Hoe moet ik betalingsuitstel vragen bij Krefima/Bpostbank?

Je vindt het aanvraagformulier op https://www.bpostbank.be/bpb/lening/persoonlijke-lening/extra-steunmaatregel