X

Ondernemingsnummers en Toezichthouders

Van onze drie werkvennootschappen

Leemans Kredieten nv

Kredietmakelaar lening op afbetaling
Herentalsebaan 145a - 2100 Deurne (bij Antwerpen)
Tel.: 03/325.90.48
Fax. : 03/325.90.77
Info@Leemanskredieten.be
www.leemanskredieten.be
Ondernemingsnummer : 0439618054

Leenkas Leemans nv

Kredietgever lening op afbetaling
Herentalsebaan 145a - 2100 Deurne (bij Antwerpen)
Tel.: 03/325.90.48
Fax. : 03/325.90.77
Info@Leemanskredieten.be
www.leemanskredieten.be
Ondernemingsnummer : 0460291130

Hypotheekvoordeel nv

Verzekerings-en kredietmakelaar hypothecaire leningen
Herentalsebaan 145a - 2100 Deurne (bij Antwerpen)
Tel.: 03/346.03.46
Fax. : 03/325.90.77
Info@hypotheekvoordeel.be
www.hypotheekvoordeel.be
Ondernemingsnummer : 0439619143
FSMA.: 011.124A

Toezichthouders:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene directie Controle en Bemiddeling - Front Office NGIII
Koning Albert II Laan 16 3e verdieping te 1000 Brussel

F.S.M.A. - Financial Services and Markets Authority
Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel