Belangrijkste termen over lenen en kredieten: S

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

 

Samenvoegen van leningen: ook hergroeperen of centraliseren van kredieten genoemd, bestaat er in om meerdere lopende leningen samen te brengen in één nieuw krediet meestal met een langere duurtijd en een lagere rentevoet. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn : De verlenging van de looptijd van de lening en dus verlaging van de maandelijkse aflossingenEventueel verlaging van het jaarlijks kostenpercentage (JKP)Eventueel verhoging van de totale kost omwille van de verlenging van de duurtijdSantkin : Om de overmatige schuldenlast van particulieren beter te voorkomen en om meer transparantie van de markt te waarborgen, onderging de wet van 12 juni 1991 met de Wet ‘Santkin’ (2001) en belangrijke aanpassing betreffende de berekening en de weergave van de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Schuldeiser : Natuurlijke persoon of organisatie aan wie je een schuld moet betalen. Schuldsaldoverzekering: Wanneer je een lening aangaat, is het raadzaam om er een Schuldsaldoverzekering bij te nemen. Daarmee wordt – als je zou overlijden – het openstaande saldo van de lening terugbetaald aan de financiële instelling. In sommige polissen is ook terugbetaling ingevolge van ‘invaliditeit’ voorzien. SECCI (Standard European Consumer Credit Information) : Vertaling “gestandaardiseerde Europese informatie over consumentenkredieten”. Het gaat om informatie die de kredietverstrekker geeft aan de consument, en die noodzakelijk is voor het vergelijken van de diverse aanbiedingen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over het afsluiten van een kredietovereenkomst. Die informatie is bv. het soort krediet, de looptijd, de rente, het JKP (jaarlijks kostenpercentage)

 

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langst

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V.
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld