Normale tekstgroote Groote textgroote Zeer grote tekstgrote

Belangrijkste termen over lenen en kredieten: L

  • Leasing
  • Lening op afbetaling : Volgens deWCK (wet op het consumentenkrediet) wordt een lening op afbetaling omschreven als elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, op grond waarvan een bedrag (of een ander betaalmiddel) ter beschikking wordt gesteld van een consument. De consument verbindt zich ertoe de lening met periodieke stortingen af te lossen. In het algemeen gebeurt de terugbetaling van een lening op afbetaling met constante periodieke stortingen. De terugbetalingmodaliteiten worden vastgelegd in de overeenkomst, waaraan een aflossingstabel moet worden toegevoegd; die aflossingstabel vermeldt in detail elke periodieke terugbetaling in kapitaal en interest en ook het schuldsaldo na elke betaling.
  • Leningtarief
  • LOA: Afkorting voor lening op afbetaling.
  • Looptijd: De duur van uw lening of hypotheek.
  • Loonsafstand : Verbintenis waarmee de consument toestaat dat de kredietgever in geval van wanbetaling bij zijn werkgever het volgens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers overdraagbaar gedeelte van zijn loon mag inhouden.

Let op, geld lenen kost ook geld