Normale tekstgroote Groote textgroote Zeer grote tekstgrote

Belangrijkste termen over lenen en kredieten: I

  • Interest : Algemeen gezegd huurprijs die betaald moet worden om geld ter beschikking te stellen. Als je een lening aangaat, betaal je een debetintrest (-rente). Wanneer je geld aan een spaarinstelling geeft, ontvang je een creditintrest (-rente). De intrest wordt uitgedrukt in de vorm van een jaarlijks percentage van het kapitaal: de intrestvoet.
  • Intrestvoet of Rentevoet: Dit is een vergoeding voor een belegd of geleend bedrag en wordt uitgedrukt in een percentage van de hoofdsom en op jaarbasis.
  • Intermediair

Let op, geld lenen kost ook geld