Normale tekstgroote Groote textgroote Zeer grote tekstgrote

Belangrijkste termen over lenen en kredieten: H

 • Handlichting : Afstand van de waarborg door de hypothecaire schuldeiser, bijvoorbeeld in geval van terugbetaling van het krediet na de verkoop van het onroerend goed.
 • Herbeleggingvergoeding :
 • Hergroepering van leningen
  • De verlenging van de looptijd van de lening en dus verlaging van de maandelijkse aflossingen
  • Eventueel verlaging van het jaarlijks kostenpercentage (JKP)
  • Eventueel verhoging van de totale kost omwille van de verlenging van de duurtijd
 • Home Staging : Techniek waarmee uw woning of appartement een nieuwe look krijgt, met het oog op de verkoop of de verhuring ervan tegen een hogere prijs.
 • Hypothecaire inschrijving : Een hypotheek nemen op een onroerend goed tot waarborg van een krediet, dit is het effectief inschrijven in de boeken van de administratie.
 • Hypothecair krediet :
 • Hypothecair krediet onderworpen aan de wet van 04/08/1992 :
 • Hypothecair mandaat : Een hypothecair mandaat is een authentieke akte waarmee de schuldenaar volmacht geeft aan een derde om een hypotheek te nemen op zijn onroerend goed, zonder zelf bij het verlijden van de akte aanwezig te moeten zijn. Hierdoor wordt de kost van een effectieve hypothecaire inschrijving vermeden.
 • Hypotheek
 • Hypotheekstaat : Een hypotheekstaat is een genormaliseerd administratief document dat wordt afgeleverd door het Hypotheekkantoor en waarin de hypothecaire toestand van een onroerend goed (alle rechten die verbonden zijn aan dit onroerend goed) wordt vastgesteld. Het gaat om een uittreksel uit de bekendmakingen, de inschrijvingen en andere elementen die een onroerend goed bezwaren (dienstbaarheid, bevel tot inbeslagneming).

Let op, geld lenen kost ook geld