Belangrijkste termen over lenen en kredieten: C

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

 

Centrale voor kredieten aan particulieren : de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), die werd opgericht en wordt onderhouden door de Nationale Bank van België (NBB) registreert alle kredietovereenkomsten van natuurlijke personen in een positief luik, maar ook de eventuele wanbetalingen in verband met die kredieten in een negatief luik. Alvorens een krediet toe te staan, moet elke kredietverstrekker de centrale voor kredieten aan particulieren verplicht raadplegen.

Centraliseren van leningen: ook samenvoegen of hergroeperen van kredieten genoemd, bestaat er in om meerdere lopende leningen samen te brengen in één nieuw krediet meestal met een langere duurtijd en een lagere rentevoet. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn : De verlenging van de looptijd van de lening en dus verlaging van de maandelijkse aflossingenEventueel verlaging van het jaarlijks kostenpercentage (JKP)Eventueel verhoging van de totale kost omwille van de verlenging van de duurtijd

Consument : Een consument is een natuurlijk persoon (geen vennootschap, noch een vzw) die optreedt met een privéoogmerk. Dat oogmerk mag dus niet van professioneel van aard zijn, noch commercieel of ambachtelijke. Consumptief krediet: Dit zijn alle leningen die voor consumptiegoederen worden gebruikt. Lenen voor het bouwen of renoveren van een woning valt hier niet onder.Creditrente: Met de zogenaamde spaarboekjes stellen mensen hun geld ter beschikking van de bank. De creditrente is een vergoeding die een bank- of spaarinstelling daarvoor aan haar klanten betaalt.

 

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langst

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V.
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld